Balanga, 02 ng Pebrero 2011

 

Mga minamahal naming mga kapatid kay Kristo:

 

Isang mapagpalang at mapayapang pagbati sa inyo pong lahat.

Bilang pagpapaunlad ng aming buhay-spiritual, pagpapalalim sa pananampalataya at pagbabalik tanaw sa aming mga tungkulin bilang pari kami po ay nagbalak at magdadaos ng isang Retreat na pangungunahan ni Cardinal Gaudencio Rosales, ang Arzobispo ng Manila.

Ang nabanggit pong Retreat ay magsisimula sa ika-14 ng Pebrero at magtatapos sa ika -18. Ang Retreat pong ito may tema na Solidarity with the Priests, Stewardship of Church’s property. Ito po ay gagawin sa Carmelite Retreat House sa Tagaytay City.

Kaya naman po dahil dito kami ay humilihing sa inyo ng inyong mga panalangin at pag-aalay ng Santa Misa para sa tagumpay ng aming dadaluhang Retreat.

Marami pong salamat!

Makakaasa po kayo sa aming mga panalangin. Inaaalay po namin aming pagdiriwang ng Santa Misa para sa inyong mga mahal sa buhay at para rin sa inyong mga pansariling kahilingan.

Kalakip po ng liham na ito ay ang aking taos pusong pasasalamat sa inyong pakikiisa at pagtulong. At tanggapin din po ninyo ang aking bendisyon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

 

 

+Ruperto C. Santos

Obispo ng Balanga

item3
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
 @ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home