@ 2007 Diocese of

Bishop Stude

Home

DSOB Circular 20/2011

Balanga, 17 Setyembre 2011

 

“umunlad sa karunungan, gulang at kagandahang-loob sa paningin ng Diyos at ng mga tao” (Lk 2,52)

 

Mga minamahal namin mga magulang ng mga mag-aaral sa Blessed Regina Protmann Catholic School

 

Isang mapagpalang pagbati!

Nababatid namin ang inyong pagmamalasakit at pagpapasakit para sa kabutihan ng inyong mga anak. Alam namin ang inyong pagpapahalaga at paghahanda sa kanila tungo sa maayos, maganda at mabuting kinabukasan. At kami po ay inyong kabalikat sa inyong pagtataguyod sa inyong mga anak. Makakaasa po kayo sa aming pakikiisa at pagdamay.

Tulad po ninyo naisin din namin ang pagtatapos ng pag-aaral ng inyong mga anak. Kagaya po ninyo pangarap din po namin ang kanilang tagumpay. At kasama po ninyo kami sa inyong pagsisikap na sila ay maging kapakipakinabang sa inyong buhay at sa ating lipunan.

Kaya naman pangarap at adhikain ng ating Diocese of Balanga ang pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa ating paaralan. Naisin po ng ating Diocese ang pagpapatayo at pagtatatag ng mga kursong pang Kolehiyo dito sa ating Blessed Regina Protmann Catholic School.

Sa atin pakikipagtulungan at upang kami rin ay gabayan hinihiling po namin ang inyong panahon upang sagutin ang mga pangunahing katanungan na kalakip ng liham na ito. At matapos ng inyong pagtugon mangyari po lamang na pakibigay ito sa mga guro ng inyong mga anak dito sa ating paaralan.

Ako po ay lubhang nagpapasalamat sa inyong pakikiisa. Kalakip po ng akin pagpapahalaga sa inyong pakikipagtulungan ay ang akin patuloy na pananalangin para sa inyong mag-anak at ang akin maka-amang bendisyon sa ngalan ng +Ama, ng +Anak, at ng +Espirito Santo. Amen.

 

+Ruperto Cruz Santos

Obispo ng Balanga

 

 

Pangalan ng mga magulang:

 

Tirahan:

 

Mga anak na nag-aaral dito sa Saint John Academy.

Pangalan: School Year level:

 

 

 

Sang-ayon po ba kayo na magtayo at magtatag tayo ng kursong pang Kolehiyo?

 

Mayroon po ba kayong mungkahi kung anong kursong pang Kolehiyo ang dapat natin itatag?

 

1.

2.

3….

 

 

Ano po sa inyong palagay ang nararapat na kurso para sa inyong mga anak?

 

At kung mayroon na po tayong Kolehiyo, ipag-eenroll po ba inyo ang mga anak dito?

 

Maypoon po ba kayong mungkahi?

 

 

Marami pong salamat!

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)