@ 2007 Diocese of

Home

Bishop Stude

“Ikaw ba ang magtatayo ng bahay na aking titirhan?” (2 Samuel 7,5)

 

Pangarap ng bawa’t isa ang magkaroon ng maayos at magandang tirahan at matutuluyan. Gayundin sinisikap na ito ay maging kaaya-aya, tumutugon sa mga pangangailangan at nakaayon sa kapaligiran. Inaasahan na ang mga titingin o dudulog ay masisiyahan at maayos na mapaglinkuran.

 

Maraming salamat po sa ating butihing Diyos Ama sapagkat natapos na po ang pagbabago ng bakod ng Cathedral ni San Jose. Kasalukuyan po ngayon ginagawa ang pedestrian gate sa JP Rizal Street upang maging higit na ligtas ang mga papasok at lalabas sa Cathedral.

 

Sa pagpapatuloy po ng mga pagawain sa Rectory at Cathedral Surrounding, inalis na po ang Grandstand sa likuran upang maging karagdagan Parking at daang panglabas ng mga sasakyan. Sa tabi ng Cathedral Rectory ay halos matapos na po ang Storage Rooms na nagsisilbi ring Show case para sa Santo at ang kanilang karo. Magtatayo din po ng Trellis at Gazebo para sa lakaran at pagninilay.

 

Ngayon pong darating na Lunes, Enero 7, 2013, sisimulan na po ang pagbabago at pagsasaayos ng ating Diocesan Chancery. Nais po nating higit na mapangalagaan ang mga dokumento ng binyag, kumpil, kasal at kamatayan. Minimithi po natin na ang mga magsasadya sa Chancery ay maging komportable sa pagdulog ng kanilang mga pangangailan na para na rin silang nasa loob ng kanilang bahay, panatag ang kalooban.

 

Ang Diocesan Chancery po ay binabago at iniaayos sapagkat ito po ang pinaka Kapitolyo ng Simbahan sa Bataan. Ang Diocesan Chancery rin po ay ang mukha ng Diyosesis ng Balanga.

 

Inaasahan po natin na maging kumpleto ang pagbabago at pagsasaayos ng Chancery at Cathedral Surrounding ay bago sumapit ang kapistahan ng Mahal na Patron na si San Jose na ipinagdiriwang tuwing ika-28 ng Abril.

 

Kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyong pang-unawa at pagtanggap sa aming mga ginagawang pagbabago at pagsasaayos ng ating Chancery at cathedral Surrounding. Kagalakan po ng aming puso na madama ang inyong pagtugon at walang sawang pagsubaybay. Itinataas po namin sa atin butihing Panginoon ang inyong pakikiisa at pagiging bukas palad. Nawa’y pagpalain Niya ang inyong pagiging bukas-palad at kagandahang-loob.

 

Tanggapin po ninyo ang aking pasasalamat at panalangin. Kalakip din ng liham na ito ay ang aking bendisyon sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay…sa ngalan ng +Ama, at ng +Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

 

 

+Ruperto Cruz Santos, DD

Obispo ng Balanga

Kapistahan ng Birheng Maria, bilang Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesiya 2013

item3
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)