@ 2007 Diocese of

Masdan ang Anino ng Nakaraan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si Hesus, ang krus ng kamatayan, at pagkabuhay, mga bayani ng lahi, anino ng mga dugong kahalo ng lupa at langit. Marami pang anino sa loob ng anino…

 

 Noong isang taon, unang linggo rin ng Adviento, Umakyat tayo rito sa Bundok ng Samat at Dambana ng kagitingan upang makiisa sa Diyosesis sa kabayanihan at kabanalan ng pagiging Katoliko. Ngayon naman ay bukod- tangi…Patungo sa kauna-unahang Sinodo ng Diyosesis ng Balanga.

 Akyatin natin muli ang Bundok ng ating mga Pangarap…

Kasama po ang ating Obispo Soc Villegas sa mga muling hakbang paakyat…       

           

 NOBYEMBRE 26, isang Sabado ito. Ala-Una

Ang simula ng Paglalakad, Pagdarasal, at Pagninilay, mula sa paanan ng bundok…Paitaas!

Ang mga matatanda lamang ang ihahatid ng sasakyan hanggang itaas.

Maraming pista ng sayaw, mga kanta, at dula mula sa pagkakaisa ng mga parokya…

HANGGANG SA EUKARISTIYA KASAMA SI MARIA…AMEN!

masdan3
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)

Mt. Samat