Mt. Samat: The Mountain of the Lord

2004

Let Us Go Up to the Mountain of the Lord

 

Of Candlelights, Advent Breeze and Mt. Samat

 

Thousands Trekked to Mt. Samat

 

Gallery

2005

Bundok Samat sa Ikalawang Kabanata

 

Masdan ang Anino ng Nakaraan

 

Gallery

2006

Paanyaya sa Bundok ng Samat

 

Mt. Samat sa Ikatlong Akyat

 

Gallery

2007

Gallery

2008

Gallery

2009

Gallery

2010

Gallery

2011

Gallery

2012

Gallery

2013

Gallery

 

 

 

 

m2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)
@ v2013 Diocese of Balanga
@ v2013 Diocese of Balanga