@ 2007 Diocese of

PAANYAYA SA BUNDOK NG SAMAT

 

 

 

 

 

 

Mga minamahal kong kapatid kay Kristo:

 

 

Ako po na inyong Obispo ay malugod na nag-aanyaya sa lahat ng Katoliko sa buong Bataan na sumama sa pag-akyat sa Bundok Samat na gaganapin sa ikalawa ng Disyembre, unang Sabado, simula ika-isa ng hapon, na magtatapos sa pag-aalay ng Banal na Misa sa tuktok ng bundok sa ganap na ikaapat at kalahati ng hapon.

 

Kaisa ng buong Pilipinas, ang paksa ng ating pag-akyat sa Samat sa taong ito ay “BAYANI AT BANAL: SAMA-SAMA SA PAGBABAGO NG LIPUNAN” bilang pagdiriwang ng taong dalawang libo at anim na itinalaga na Year of Social Concerns sa ating bansa.

 

Ang lahat po ng kabataan ay hinahamon ng panahon na manindigan para sa pananampalataya.  Aasahan ko na ang lahat kayong minamahal na kabataan ay tutugon sa dakilang hamon.

 

Ang mga magulang at mga guro ng paaralan ay akin ding inaanyayahang dumalo sa taunang paglalakad na ito.  Ialay natin ang sakripisyo ng paglalakad para sa kinabukasan ng ating mga anak!

 

Angkinin natin ang Samat! Atin ang lahing bayani at banal! Aasahan ko kayo!

  

Sumasainyo kay Kristo,

  

SOCRATES B. VILLEGAS

    Obispo ng Balanga

 

 

Nobyembre 1, 2006

paanya3
paanya4
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)

Mt. Samat