@ 2007 Diocese of

TANDIS

Sinodo Main

PAGPAPANUMBALIK NG PAGPAPAHALAGA SA MGA
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)