UNANG SINODO NG DIYOSESIS NG BALANGA

 

Ang Panawagan

 

Ako si Socrates B. Villegas, Obispo ng Diyosesis ng Balanga, ay nananawagan sa ating mga kaparian, mga piling relihiyoso at relihiyosa, at mga hinirang na laiko sa isang pagtitipon para sa Unang Sinodo ng Diyosesis na gaganapin sa ika-6 hanggang ika-17 ng Marso sa taon ng Panginoon dalawang libo at anim sa Lungsod ng Balanga.

 

Bakit Ngayon?

 

Pagkatapos ng patuloy na pag-unlad ng Bayan ng Diyos dito sa Bataan sa nakaraang 30 taon, napapanahon lamang na sama-samang balikan ang nakaraan, suriin ang kasalukuyan at mangarap sa kinabukasan bilang diyosesis.  Dahil sa pagtatalaga ng bagong Obispo, sa pagtatatag ng mga bagong parokya, sa pagdating ng mga paring relihiyoso, sa pagbalangkas ng bagong pangarap para sa Diyosesis at sa mabilis na pagbabago sa lipunan, ngayon ang tamang panahon para masusi nating pakinggan ang panawagan ng Diyos na isulong ang pagpapanibago ng Simbahan upang makapag-ambag ang Simbahan ng mga bagong Kristiyanong bayani para sa lipunan at banal para sa bayan ng Diyos.

 

Ang Layunin ng Sinodo

 

Layunin ng Sinodo na bigyang-linaw ang landas na ating sama-samang tinatahak sa ikatutupad ng ating pangarap na maging peninsula ng mga bayani at banal.  Tatalakayin sa Sinodong ito ang mga sumusunod na Walong Tandis ng pagpapanibago: 

 

1.) Kabanalan

2.) Panalangin

3.) Pagpapahalaga sa Eukaristiya

4.) Pag-antig sa Diwa ng Pagpapakasakit

5.) Pananariwa sa Pag-unawa sa Pagbabalik-loob

6.) Pakikipagkapwa-tao at Kabayanihan

7.) Katekesis

8.) Misyon sa Kabataan at Dukha

 

Sinodo Main

 @ 2007 Diocese of
item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)