@ 2007 Diocese of

Sinodo Main

ANG SAGISAG NG UNANG SINODO NG DIYOSESIS NG BALANGA

sagisa3

  

Ang nangingibabaw na larawan ng sagisag ng sinodo ay ang krus na pula, puti at bughaw. Ang krus ay sagisag ng Kristiyanismo na may panawagang maging banal. Ang tatlong kulay ng krus ay mga kulay ng watawat ng Pilipinas na sumasagisag sa tawag ng kabayanihan. Ang Krus ng Bundok Samat na pangunahing sagisag ng kabayanihan ng Bataan ay sagisag kapwa ng kabanalan at kabayanihan.

 

Ang tatlong sinag ng araw sa ilalim ng krus ay sumasagisag sa tatlumpung taon ng Diyosesis ng Balanga na itinatag ng yumaong Papa Pablo VI noong ikalabingpito ng Marso, 1975.

 

Ang mga tao sa ilalim ng krus na nakataas ang kamay at nasa anyo ng paglalakbay ay sumasagisag sa bayan ng Diyos na mulat sa pananagutang sumunod sa tawag na maging bayani at banal. Luntian ang kulay ng mga tao na siyang sagisag ng pag-asa at bagong pagsibol. Nakataas ang kanilang kamay tanda ng panalangin sa Panginoon. May pagkilos na ipinahihiwatig sapagkat ang bayang ito ay handang tumanggap sa misyon ng Panginoon na “gawing mga alagad ang lahat ng bansa”.

 

Ang pabilog na apoy na nakapalibot sa krus, sa sinag ng araw at sa sambayanan ay sumasagisag sa apoy ng Espiritu Santo. Ang apoy at ang kalapati ang sagisag ng Espiritu Santo na siyang sinusundan ng bayan ng Diyos sa Bataan. Ang pabilog na apoy ay sagisag ng pagkakapantay-pantay sa mata ng Diyos. Ang batas ng ugnayan ay hindi pag- angkin ng kapangyarihan kundi pagsasabuhay ng pagmamahalan.

item2
The Roman Catholic
Diocese of Balanga
(Bataan, Philippines)